Västkustens gulligaste traillopp!

Banan mäter 15 km och utgörs av en skön blandning av lite asfalt, grusväg men mestadels klippor och stiglöpning.

Banbeskrivning

Hermanövarvet Trail startar från Mor Johannas äng. Loppet inleds med 1 km asfalt och drygt 2 km grusväg innan vi svänger in på den fina lilla stigen mot Eken. Den tar oss genom skogen ner till ängen vid Klippevik, där som namnet antyder klipporna tar vid. Här börjar banans första prövning - klipplöpning kombinerat med kuperad terräng. Skålle Röva är banans sydligaste punkt och väl värd en kort paus för att njuta av utsikten, med Käringön söderut och Skottland bortom det öppna havet i väst. På vägen från Skålle Röva blir berget till klippor och lummig löpning via Skålldalen vidare mot Stenvik. Sedan vänder vi åter ut mot klipporna och Långekilen (häftig vy!). Efter ett längre parti med hårda klippor är det skönt att korsa Kalvhagens mjuka stig följt av en kortare bit grusväg fram till Grundsund. Här rundar vi strandkanten för att en sista gång ta oss ut på öns klippiga västsida. Längst ut vid Alkebogen (ser vi till Lysekil och tom. till Smögen vid klart väder) går banan österut på fin stig mellan klipporna. Avslutningen kommer plötsligt då vi vänder ner från stigen och ut på Mor Johannes äng och en kort spurtraka in i mål!

Banmarkeringar

Banan är utmärkt med röd färg på stenar och förstärkt med små flaggor och snitselband.

Viktig info om vätskekontroller

Utmed banan finns det ett antal vätskekontroller. Samtliga vätskekontroller är självservicestationer. Det innebär att varje löpare själv springer med egen mugg, kåsa eller flaska och fyller den vid valfritt antal servicestationer. En egen behållare (flaska, kåsa, mugg) att dricka ur under loppet är obligatorisk utrustning för samtliga löpare.

Kontrollmätning

Banans längd är GPS-mätt och ej kontrollerad på annat sätt.